Archive for the 'IPv6 uvajanje' Category

(Slovensko) Uvedba IPv6 v južni Afriki pokazala zanimive rezultate…

(Read the article)

(Slovensko) MS Windows 8 še bolj “IPv6” kot prejšnje verzije…

(Read the article)

(Slovensko) Tudi Romuni prehiteli Slovenijo pri uvajanju IPv6 do rezidenčnih uporabnikov…

(Read the article)

(Slovensko) Uvajanje IPv6 pri ponudnikih vsebin pri nas se ne izboljšuje

(Read the article)

(Slovensko) Razširitev inicialne IPv6 alokacije na /29 na voljo konec julija 2012

(Read the article)

(Slovensko) FBI se je prebudil iz zimskega spanja…

(Read the article)

(Slovensko) Press release: Svet za elektronske komunikacije RS o prehodu na internetni protokol IPv6

(Read the article)

(Slovensko) Facebook že na IPv6!!!

(Read the article)

(Slovensko) US Government in uvedba IPV6 – dodaten “push”…

(Read the article)

(Slovensko) Google meritve IPv6 kažejo za Slovenijo kar zanimive rezultate…

 

(Read the article)

« Previous PageNext Page »