o IPv6

Dogovor IPv6 predvideva več možnih naslovov kot IPv4. Izvedeno je z 8 števili, ki so med seboj ločena z dvopičjem. Zapis je šestnajstiški, (za zapis uporabljamo znake od 0 do F, za kar potrebujemo 4 bite). Ker je vsako število zapisano z največ 4 znaki, je njegova najmanjša vrednost 0, največja pa FFFF. Naslovni prostor je torej velik 128 bitov, kar omogoča 3,4 × 1038 ali kar 6,0 × 1023 različnih naslovov na m2 zemlje.

Comments are closed.