Archive for the 'go6 IPv6 delovna skupina' Category

1. sestanek IPv6 delovne skupine

18.3.2010 se je ob 16:00 v sejni sobi Apek-a prvič sestala IPv6 delovna skupina, katero je strokovni svet go6 ustanovil pod okriljem zavoda… (Read the article)