Archive for the 'GEN6' Category

GEN6 kickoff meeting

Na jugu Španije se je v mestu Murcia zbralo 35 predstavnikov partnerjev v IPv6 projektu Evropske Komisije, imenovanem GEN6. V projektu sodelujejo Nemčija, Španija, Luxembourg, Grčija, Češka, Turčija, Nizozemska in Slovenija, sestavljen je pa iz nekaj nacionalnih IPv6 pilotnih projektov ter dveh cross-boarder projektov… (Read the article)

Go6 in LTFE na “zagonskem” sestanku GEN6 v Španiji

Predstavniki LTFE in Go6 smo se odpravili v Murcio (Španija), kjer bo v ponedeljek in torek potekal zagonski sestanek projekta GEN6. O dogajanju bomo poročali na straneh go6.si in gen6.si.

Projekt Evropske Komisije – GEN6 – sprejet in potrjen

Lani je Evropska Komisija objavila razpis za CIP projekt, v katerem naj bi pilotsko uvedli IPv6 v “government” omrežja, delovni naslov je bil “Piloting IPv6 in governmental networks”. Na razpis se je javil konzorcij, katerega smo skupaj sestavili z LAtifom Ladidom in Jordi Palet Martinezom, sestavljen je pa iz nekaj evropskih držav – administrativno ga pa vodi Nemčija. Nekaj dni pred novim letom smo prejeli obvestilo, da je konzorcij projekt dobil in da se bo naslednjih 30 mesecev delalo zanimive zadeve na IPv6… (Read the article)