Archive for the 'Javni razpisi in IPv6' Category

MIZKŠ je objavil javni razpis, v katerem zahteva uporabo IPv6 kot nujen pogoj…

[English version of this post]

Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost, Kulturo in Šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije, v katerem explicitno zahtevajo, da morajo vse financirane e-storitve in mobilne aplikacije delovati na IPv6. Za delovanje tudi na IPv4 se na razpisu dobi eno dodatno točko, predvsem pa je vzpodbudno, da se zahteva popoldno delovanje v okolju, kjer je prisoten samo in izključno IPv6. S tem vzpodbujajo hitrejšo vpeljavo IPv6 protokola v storitve in omrežja, kar seveda glasno pozdravljamo in na Go6 sprejemamo takšno pobudo z velikim navdušenjem… (Read the article)