Archive for the 'BCOP' Category

NANOG in nova BCOP delovna skupina

Prejšnji teden smo se mudili v Orlandu na NANOG meetingu (North America Network Operators Group), kjer se je dogajalo nekaj zelo zanimivih stvari. Sally Wentworth iz Internet Society je v svojem uvodnem govoru orisala kaj se je dogajalo v Dubaju na WCIT meetingu in kako so s težavo dosegli začasno nevmešavanje držav in vlad na področju Interneta – predvsem iz strani regulacije. Po prvem plenarnem zasedanju je bila na vrsti sestanek novoustanovljene BCOP delovne skupine… (Read the article)