Archive for the 'IPv6 privacy' Category

MS Windows 8 še bolj “IPv6” kot prejšnje verzije…

Windows 8 naj bi bil še bolj usmerjen k uporabi IPv6, vsaj tako trdijo na Microsoftu. Na kratko: Za izbiro izvornega IPv6 naslova so uporabili RFC3484, za katerega je znano, da ni najboljši – in ga pri implementaciji malo “spremenili”. Sprememb pa ni doživel najbolj kritičen del “Source address selection mechanism” standarda, ampak so samo dodali teste IPv6 povezljivosti… (Read the article)

IPv6 privacy – interesting document

Dutch IPv6 task-force wrote and published an interesting document, talking about IPv6 and privacy concerns. As far as we can see from our experience, technical view on this topic differs severly from the point of view that several Information Commissioners around EU have… (Read the article)