Archive for the 'IPv6 software' Category

Metaaso Mermaid orodja za sodelovanje preko IPv6

Podjetje Metaaso je izdelalo orodja Mermaid, ki delujejo na principu p2p preko IPv6. Zbirka orodij vsebuje video konferenco, izmenjavo novic, kreiranje “live” radijskih postaj, predvajanja multimedijskih posnetkov ter “live” audio/video streamov… (Read the article)

« Previous Page