Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo uvrstilo uvedbo IPv6 med prioritete za leto 2011

22.12.2010 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) imelo novinarsko konferenco, na kateri je predstavilo dosedanje delo in prioritete v letu 2011. Omenili so dobro sodelovanje in podpiranje uvedbe IPv6 v Sloveniji in širše, dobro sodelovanje z Zavodom Go6, predvsem pa so uvedbo IPv6 dali med prioritete za leto 2011…

Poročilo o novinarski konferenci je dolgo, naj navedem  le odlomke, ki se nanašajo na uvedbo IPv6:

PRIORITETE 2011

S tehničnega vidika bomo dali prednost projektom, ki bodo vključevali razvoj tehnologij in implementacijo omrežij nove generacije (prihodnji internet), uporabo IPv6, internet stvari (RFID) ter mobilne tehnologije in aplikacije.”

STRATEGIJA DIGITALNA SLOVENIJE

Prednostna področja, ki jih bo dokument obravnaval naslavljajo celovit spekter problematik informacijske družbe. V razvojnem dokumentu bomo posebej izpostavili: zagotavljane kakovostnega širokopasovnega dostopa za vse državljane, uvajanje protokola IPv6, vlogo IKT v podporo trajnostnemu razvoju, ki je usmerjena predvsem na povečanje učinkovitosti izrabe energije, …”

O naših skupnih dosežkih na področju uvajanja IPv6 je kar cel odstavek:

“Uvajanje IPv6

Sodimo med države v kateri je novi internetni protokol IPv6 v internem omrežju najbolj razširjen, s čimer imamo dobro osnovo za njegovo nadaljnje širjenje. V raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah je celo zelo razširjen in počasi postaja vsakdanji standard. Ob tem je treba upoštevati, da nov protokol ne rešuje samo problema naslovnega prostora, ampak inherentno rešuje tudi prenos real time prometa in potrebe, ki so se pojavile z mobilnimi komunikacijami.

Hitra in široka vpeljava IPv6 je pogoj za hitrejši razvoj informacijske družbe, povečanje konkurenčnosti IKT sektorja in za kvalitetnejše storitve za končne uporabnike, zato nameravamo izvesti aktivnosti s katerimi bomo vzpostavili spodbudno okolje za uvajanje IPv6 v gospodarstvu, javni upravi in drugje.

Direktorat za informacijsko družbo je bil že doslej na področju uvajanja novega internetnega protokola IPv6 odmevno uspešen. Financirali smo študijo o IPv6 s podnaslovom “Smernice za razmišljanja o nacionalni IPv6 strategiji”. Na nacionalni ravni smo sodelovali s številnimi naprednimi akterji, zbranimi okoli platforme Zavoda Go6. Smo v dogovorih z Ministrstvom za javno upravo za pripravo enotnega koncepta postopnega uvajanja IPv6 v omrežja državne in javne uprave. Naši uspehi na področju uvajanja protokola IPv6 so zbudili nemajhno zanimanje tudi izven naših meja. Tako smo bili v mesecu decembru povabljeni z dvema referatoma na konferenco “IPv6 – the way forward”, ki sta jo v okviru celotedenskih dogodkov pod skupnim nazivom “Future Internet” organizirala Evropska komisija in belgijsko predsedstvo.

V prihodnjem obdobju bomo delovali na dveh nivojih:
– splošno usmerjanje implementacije IPv6,
– spodbujanje uvajanja v javni upravi.
Med konkretnimi podpornimi ukrepi bomo prednostno izvajali:
– ozaveščanje o pomenu IPv6,
– motiviranje upravljavcev omrežij za vpeljavo novega protokola,
– oblikovanje standardov za uvajanje IPv6 v državni upravi,
– aktivno vključevanje v iniciative s tega področja,
– izdelava načrta usposabljanj za IPv6 (e-gradivo IPv6),
– priprava IPv6 specifikacij za komunikacijsko opremo,
– spodbujanje ponudnikov vsebin za prehod.

Del nalog je že v izvajanju, ostalih se je treba lotiti čim prej. Zavedati se namreč moramo, da bi počasno uvajanja IPv6 lahko povzročilo tehnološko zaostajanje, na dolgi rok pa izolacijo od razvitih informacijskih okolij. Trenutna naprednost Slovenije pri uvajanju IPv6 in nadaljnji hiter razvoj bi bilo hkrati smiselno izkoristiti za večjo prepoznavnost v mednarodnem okolju, saj Slovenija praviloma še vedno ni prepoznana kot tehnološko napredna država.”

Veseli me, da tudi država začenja resno in odkrito prepoznavati izzive, ki nas čakajo v bližnji prihodnost – s skupnimi močmi bomo verjetno lažje lahko našli najelegantnejšo pot čez ta viharna obdobja, ki se obetajo na Internetu.

Zahvalil bi se vsem, ki so dosedanje sodelovanje Zavoda go6 in MVZT podpirali, predvsem pa bi se zahvalil strokovnemu svetu go6 za odlično delo – s ponosno dvignjeno glavo vstopamo v leto 2011.

Prav tako bi se zahvalil vsem članom go6 platforme – brez vas vse to ne bi bilo mogoče, hvala za zaupanje in podporo.

Za go6, Jan Žorž

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
3.236.16.13

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

website