Peter Sterle iz MVZT/DID postal član Go6 strokovnega sveta

Peter Sterle je bil na zadnjem sestanku Go6 strokovnega sveta soglasno sprejet med polnopravne člane. Peter bo v svetu kot predstavnik MVZT/DID, saj sedaj opravlja dela in naloge Davorja Šoštariča, ki trenutno opravlja nalogo v.d. direktorja IZUMa…

Peter Sterle je bil dolga leta zaposlen na Arnesu, tam je skrbel tudi za stike z javnostjo in ostale PR zadeve. Pred kratkim se je zaposlil na MVZT/DID in glede na naše dolgoletno sodelovanje na področju Go6-Arnes organizacije Slo IPv6 summitov je bil glede na Davorjevo “premestitev” najboljša možna izbira za predstavnika “governmenta” v našem strokovnem svetu.

Davor Šoštarič ostaja član Go6 strokovnega sveta, saj je v preteklosti s svojim delom in modrostjo veliko pripomogel k pravim odločitvam in napredku Go6 kot tudi dvigovanja zavesti in uvedbe IPv6 pri nas. Odločitev je bila sprejeta z navdušenjem in soglasno.

Upam, da bomo dolgo in uspešno sodelovali.

Za Go6 strokovni svet, Jan Žorž

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
34.204.168.209

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

website