Decemberski sestanek Go6 strokovnega sveta – kot ponavadi uspešen…

8.12.2011 – V Ljubljani smo se tokrat v decemberskem vzdušju na “skrivni lokaciji” sestali člani Go6 Strokovnega Sveta na redni seji in tudi tokrat smo imeli kar veliko IPv6 zadev na agendi, okrog katerih smo se morali poenotiti in tudi strinjati…

(to je vse, kar Nokia N900 zmore v slabih svetlobnih pogojih 🙂 )

Za transparentnost Go6 platforme in delovanja Strokovnega Sveta bomo tukaj objavili nekatere povzetke sestanka:

Agenda je bila kar zahtevna:

- pregled opravljenih nalog od prejšnjega sestanka
- predstavitev sprememb v Zavodu go6:
	* Ustanoviteljstvo
	* Svet zavoda
	* Modus operandi za naprej
- potrditev imenovanja članov strokovnega sveta Go6 za naslednje mandatno obdobje
- 6. Slo IPv6 summit - wrap-up
- 7. Slo IPv6 summit (priprave, termin, scope)
- druženje za člane - wrap-up, naslednje maja?
- RIPE64 organizacija (Go6 as a host)
	* sponzorji
	* so-organizatorji, zadolžitve
	* spremljajoče dogajanje
- Go6 IPv6 world tour
- IPv6 tour de Slovenia
- IPv6 gov. akcijski načrt? (IPv6 WG, Simeon)
- GEN6 (Janez)
- Go6 -> international platform?
- Go6Lab (januar)
- razno

Sestanek se je začel ob 16h in zaključil ob 19:30, prisotni pa so bili vsi člani Go6 Strokovnega Sveta – Simeon Lisec (Telekom), Janez Sterle (LTFE), Matija Grabnar (Domenca), Urban Kunc (Apek), Peter Sterle (MVZT), Matjaž Straus Istenič (Arnes), Davor Šoštarič (IZUM), Jan Žorž (Go6)

6.IPv6 summit – najboljši do sedaj! Peter Sterle je opozoril na slabo obveščanje, slabo odzivnost medijev, z novinarji je potreben bolj direkten stik, izbrati bo treba prave novinarje (malo jih je). Za naslednji summit: pomagati pri moderaciji, zastavljati več vprašanj, če jih ni iz publike.

Panel (Randy, Mark, Dan) s summita je bil ponovljen na IETF v Taipeiu in bil zelo dobro sprejet. Na panelni razpravi smo poizkušali poenotiti doslej nekompatibilna mnenja vodij razvoja NAT-a, tunelskih mehanizmov ter zagovornikov preprostosti na Internetu. Naš dogodek je imel velik vpliv na IETF, pripraviti se je pa treba za za IETF v Parizu (3/2012). Jan Žorž je so-avtor pri pripravi Internet drafta “The great vision” skupaj z ostalimi (Randy Bush, Mark Townsley, Dan Wing). Jan je prebral osnutek teksta “Ljubljana declaration”. Naj se to čimprej zaključi, formulira in objavi!

Prvi osnutek teksta, v tej fazi imenovan “Ljubljana declaration”:

—-
Do as little translation as possible, tunnel where really needed, otherwise go native. Routing works, end2end works. For IPv6 only clients that needs to access IPv4 content in a long term, NAT64 is useful, but discouraged as IPv6 enabler in front of web servers. For *DSL/FTTH access networks stateless A+P (4RD) is encouraged. Stop inventing new transition mechanisms, focus on the above and go towards IPv6.
—-

7. summit novembra 2012.
Teme: IPv6 v poslovnih (enterprise) okoljih. Peter Sterle je dal predlog: + IPv6 v javni upravi, mnenje je da morda kasneje.
Velik izziv nam bo komunikacija s podjetji. Pridobiti bo potrebno (velika) podjetja, k sodelovanju lahko povabimo tudi Gospodarsko zbornico (Peter in Simeon, pomaga Davor, tehnična pomoč Janez). Sporočilo: Potreba bo identificirati in kot promotorja uvedbe IPv6 med podjetji angažirati kakšno gospodarsko združenje. Pridobiti bo potrebno primerno publiko za summit + konkretne in zanimive primere uvajanja IPv6 v enterprise okoljih. Predstavnik Go6 Strokovnega Sveta bo že v kratkem poklical našo vodilno gospodarsko združenje, upajmo na inicialni sestanek.

RIPE64 v Ljubljani – glavni “host” je Zavod Go6, Arnes in LTFE kot “co-hosts”. Predstavitev na razstavnem prostoru na RIPE64 srečanju, predstavljamo Go6, Arnes in LTFE – Go6 predstavlja svojo člansko platformo. Dela bo veliko, dogodek bo velik.

Maja 2012 bomo organizirali naslednje druženje za člane Go6 platforme. Zaenkrat je lokacija še skrivnost, o vseh podatkih bomo obveščali sproti.

IPv6 akcijski načrt (za Slo government): Peter Sterle je sporočil, da MVZT želi predlog načrta/strategije na enem samem listu papirja. Jasno, konkretno. Ciljna skupina so javne ustanove. Go6 oz. delovna skupina pripravi predlog gov.akcijskega načrta, ki ga posreduje ministrstvu.

IPv6 SLO tour: regijski IPv6 workshopi po Sloveniji, brezplačni za udeležence. Arnes pomaga pri iskanja prostora, Zavod Go6 poskrbi za program in predavatelje. Delavnice so izobraževalnega značaja in so namenjeno izključno splošni/širši javnosti, cilj je ozaveščanje na terenu. Sodelovanje članov Go6 je zaželjeno (tudi kot promocija, možnosti za sponzorstvo, dodatna sredstva).

Go6 kot internacionalna platforma: Go6 ni bil nikoli omejen na Slovenijo, le da se odprtosti ni nikoli promoviralo. Potrebna bo prenova spletne strani go6.si, prevod tudi v angleščino.

Prevod IPv6 študije MVZT v angleščino: Zanimanje po svetu za angleško verzijo je veliko… Morda se lahko najde prevajalce iz vladnih služb, glede na to da je ta študija last MVZT.

Poročanje s svetovne IPv6 turneje: Kje smo predstavljali Go6 platformo od septembra naprej –

 • (8.September.2011) Regional RIPE meeting, Dubrovnik – members of program committee, talk about Go6 and IPv6, chair of IPv6 session
 • (27/28.September.2011) Lancom event at Rogla, Slovenia – IPv6 keynote and chairing the IPv6 panel discussion
 • (29/30.September.2011) EuroNOG, PLNOG in Krakow, Poland – IPv6 talk
 • (3/4.October.2011) Menog meeting in Oman, invited to talk about Go6 by RIPE-NCC
 • (20.October.2011) NLUUG meeting in Ede, Netherlands – talk about Go6 and mobile IPv6
 • (26.October.2011) OECD meeting Paris, speech about IPv6 on Slovenian mobile networks
 • (1-4.November) RIPE63 meeting – various talks probably
 • (8,9. November) 6th Slo IPv6 summit
 • (9.November) Telekomunikacije event – Go6 speech
 • (21,22.November) 2nd Norwegian IPv6 summit – IPv6 talk
 • (29.November.2011) Brazil IPv6 summit, talks about Go6 and IPv6, organized by NIC.BR

December bo čas za nekaj počitka ter opravljanje IPv6 aktivnosti v Sloveniji.

Go6Lab – v januarju se selimo v nove prostore (če bo vse po sreči), o tem poročamo ko bodo zadeve urejene in postavljene. Trenutno imamo nekaj donacij opreme v Go6Lab (PaloAlto Networks, 3COM, Mikrotik, Cisco…), potrebujemo več opreme za delo.

Za Go6 Strokovni svet, Jan Žorž

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
3.229.142.175

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

website