Slovenska IPv6 študija za MVZT sedaj na voljo tudi v angleščini

[English version] Za Ministrstvo za Visoko šolstvo, Znanost in Tehnologijo smo leta 2010 pod okriljem Zavoda Go6 zbrali skupaj mednarodno skupino strokovnjakov, ki je napisala več kot 150 strani dolgo študijo, kjer ugotavljamo stanje in kako bi se država in industrija morala odzvati na prihajajoče izzive vpeljave novega protokola…

Tokrat je tudi podjetje NIL d.o.o. pristopilo k nadaljevanju projekta in prispevalo profesionalni prevod originalnega dokumenta iz slovenščine v angleščino, za kar se jim zelo lepo zahvaljujemo – prevod je odličen! Avtorji originalnega dokumenta smo po hitrem pregledu dokumenta ugotovili, da večina zapisanega še danes drži – le nekaj popravkov je bilo potrebnih, na nekaterih mestih pa dopolnitve in dodatna pojasnila, kaj se je vmes dogajalo. Tukaj objavljamo prevod študije v angleškem jeziku (dokument je objavljen pod pravicami “Creative commons”). Odzivi drugih držav na predhodno najavo, da naš dokument prevajamo so bili dokaj burni – vsi so hoteli vedeti kdaj bo na voljo – in tu je. Zahvaljujem se vsem soavtorjem dokumenta, NILu za prevod ter MVZT, da je vse to omogočil. PDF angleške verzije študije (8,8MB) Jan Žorž

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
3.235.40.122

Comments

  1. TJ
    April 11th, 2012 | 14:01

    Thanks for translating and sharing the report!
    /TJ

  2. March 9th, 2018 | 06:01

    wonderful translation site . this site is always good translation service for the cucumber .i like it.keep on …

Leave a reply

website