Iniciativa za slovenski NOG

Na 8. IPv6-srečanju bomo podali tudi pobudo za ustanovitev slovenskega NOG (Slovenian Network Operators Group). Sestanek, oziroma panelna diskusija bo potekala v torek, 22. oktobra ob 16h.

V omrežni tehnologiji je ključna komunikacija. Ne le med napravami, temveč tudi med ljudmi, ki snujejo protokole in omrežja, jih gradijo, nadzirajo in vzdržujejo. Omrežni inženirji se združujemo v skrbi za kakovosten internet. Imamo skupne cilje, izzive in tudi probleme. Zato si želimo sodelovanja, izmenjave idej, znanj, izkušenj in dobrih praks. Pri tem se ne spuščamo v politiko, pravo in ekonomijo ter ne lobiramo. Naš cilj so učinkovita, stabilna in varna omrežja in temu cilju želimo slediti kot visoko kompetentni tehniki v dialogu z ostalimi deležniki v svetu informacijske in omrežne tehnologije.

V procesu uvajanja IPv6 na nacionalni ravni smo našli skupen jezik, kar je dobro razvidno na naših rednih IPv6-srečanjih. IPv6 postaja de-facto standardni protokol v sodobnih omrežjih in kot tak izgublja na ekskluzivnosti. V nekaj letih bo to le IP, protokol, ki ga dobro poznamo in učinkovito uporabljamo. V Sloveniji je IPv6 združil izjemno skupnost omrežnih inženirjev. Z željo, da to skupnost še bolj učvrstimo, podpiramo iniciativo za vzpostavitev slovenskega foruma strokovnjakov na področju operaterskih omrežij in storitev (Slovenian Network Operators Group). Iniciativo bomo predstavili na skorajšnjem 8. IPv6-srečanju.


Reference:
UK Network Operators’ Forum
Polish Network Operators’ Group
North American Network Operators Group
Swiss Network Operators Group
Australian Network Operators Group
South Asian Network Operators Group
The Middle East Network Operators Group
Eurasia Network Operators’ Group
DKNOG

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
44.211.117.197

Comments

  1. October 10th, 2013 | 19:06

    Dobra ideja!

    Iz našega okolja bi dodal še DENOG, Nemški NOG ( http://www.denog.de/?lang=en ), zelo močan je tudi JANOG iz Japonske ( http://www.janog.gr.jp/en/ ), ter NZNOG, LACNOG, AfriNOG, itd…

    NOG skupina prinese veliko pozitivnih učinkov na razvoj in upravljanje z Internetnimi omrežji v regiji, zato zelo podpiram in pozdravljam “rojstvo” skupine SINOG!

    Jan Žorž

Leave a reply

website