Podjetje Solvera Lynx postalo član Go6 platforme

Podjetje Solvera Lynx, ki se ukvarja z izdelavo novih rešitev na področju informacijskih tehnologij in naprednih energetskih storitev v energetiki, industriji in transportu – se je pridružilo članski platformi Zavoda Go6. Merilne in senzorske rešitve so zelo zanimivo področje, predvsem ker zaradi svoje zasnove in delovanja zelo dobro lahko izkoriščajo prednosti IPv6 protokola – tako protokolne izboljšave kot tudi večje število IP naslovov. Pozdravljeni med nami!…

Na kratko o podjetju Solvera Lynx

Solvera Lynx d.d. je zasebno podjetje, ustanovljeno leta 2002. Od leta 2008 smo organizirani kot delniška družba. Združujemo interdisciplinarna znanja energetike, informatike in ekonomije. Uvajamo sodobne informacijske tehnologije in napredne energetske storitve na zahtevna tehnična področja v energetiki, industriji in transportu.

Naše poslanstvo

je zagotavljanje novih rešitev na področju informacijskih tehnologij in naprednih energetskih storitev v energetiki, industriji in transportu za naše kupce:

  • ki želijo izkoristiti priložnost odprtega trga z električno energijo in zemeljskim plinom za izboljšanje svoje konkurenčnosti na trgu in za svoje uporabnike,
  • ki želijo racionalno izrabljati energijo in vodne vire ter s tem izboljšati donosnost svoje dejavnosti in povečati odgovornost do okolja in družbe.

Naše dejavnosti

Oskrba z zemeljskim plinom in električno energijo: V času liberalizacije energetskega trga zagotavljamo akterjem na trgu z energijo (dobavitelji energije, operaterji omrežij, sistemski operaterji in drugi) učinkovite informacijske rešitve.

Učinkovita raba energije v industriji in stavbah: V naših rešitvah zmanjšujemo skupne stroške za energijo, pri čemer ne upoštevamo samo načinov za zmanjševanje porabe energije, temveč tudi možnosti, ki jih daje odprt energetski trg pri odločanju o nakupih energije.

Železniški transport: Z našimi sistemi merimo in obračunavamo porabo energije na lokomotivah, infrastrukturnih objektih in omrežjih. Z natančnimi analizami zagotavljamo pomembne prihranke energije tako železniškim operaterjem kot tudi upravljalcem železniške infrastrukture.

Naše tehnologije in znanje

Uporabljamo komunikacijske tehnologije na osnovi IP protokolov. Naše naprave so izdelane za brezžično GPRS/UMTS komunikacijo in žično Ethernet (IEEE 802.3) komunikacijo.

Za razvoj informacijskih sistemov uporabljamo Java aplikacijske platforme (J2EE, J2ME) in spletni jezik XHTML, kar omogoča neodvisnost aplikacij od operacijskih sistemov. Na strani podatkovnih baz uporabljamo objektno-relacijska orodja, ki omogočajo neodvisnost od podatkovnih baz.

Naši energetski menedžerji so šolani po evropskem EUREM programu in izvajajo storitve po lastni metodologiji, povzeti po ISO 50001 standardu.

Vaš IP naslov (ali ste na IPv6 ?):
44.197.231.211

No comments yet. Be the first.

Leave a reply

website